כלי זמר


תקנון האתר

תקנון לשימוש באתר האינטרנט kley-zemer.co.il  .

1. מבוא
1.1. ברוך הבא לאתר www.kley-zemer.co.il (להלן -"האתר"). רשת כלי זמר בע"מ. החברה" או "מפעיל האתר" או"רשת כלי זמר בע"מ") מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש").
1.2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
1.3. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.
1.4. רשת כלי זמר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
1.5. השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

2. תנאי השימוש באתר וחובות המשתמש
2.1. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות
2.2. ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי י"ג ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 13 שנה.
2.3. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון  זה.
2.4. הרישום
באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
2.5. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
2.6. הגולש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו הוא מפרסם או מעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
2.7. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
2.8. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של רשת כלי זמר בע"מ הינו אסור.
2.9. אין לשלוח באמצעות האתר הודעה המיועדת ליותר מ- 5 נמענים.
2.10. להנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
2.11. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

 3. הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע
3.1. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. רשת כלי זמר בע"מ רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. רשת כלי זמר בע"מ רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. רשת כלי זמר בע"מ רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
3.2. רשת כלי זמר בע"מ תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי רשת כלי זמר בע"מ או על ידי אחרים עמם תתקשר.
3.3. רשת כלי זמר בע"מ אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים הבאים:
3.3.1. אם השימוש שעושה המשתמש בפורום הגולשים ו/או החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש - אינם חוקיים.
3.3.2. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.
3.3.3. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלו.
3.3.4. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של רשת כלי זמר בע"מ.
3.4. משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם בתיבות "צור קשר" שבאתר, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת רשת כלי זמר בע"מ בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. משלוח דואר בדיוור ישיר כפוף להסכמת המשתמש כמפורט בגוף האתר.

 4. זכויות יוצרים וקנין רוחני
4.1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של רשת כלי זמר בע"מ.
4.2. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (להלן - "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של רשת כלי זמר בע"מ או של צדדים שלישיים אשר התירו לרשת כלי זמר בע"מ לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.
4.3. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של רשת כלי זמר בע"מ.
4.4. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.
4.5. הסימנים המסחריים של רשת כלי זמר בע"מ בין אם מצוין בצדו הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של רשת כלי זמר בע"מ, או מותגים בבעלות רשת כלי זמר בע"מ, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לרשת כלי זמר בע"מ. לא יעשה המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של רשת כלי זמר בע"מ בסימני המסחר או המותגים.

 5. הגבלת אחריות של מפעילת האתר
5.1 . האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). אמנם, נתכוונה רשת כלי זמר כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, רשת כלי זמר בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן יתגלה לחברה, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן החברה את הטעות באופן מיידי. רשת כלי זמר אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו. רשת כלי זמר מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלרשת כלי זמר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין רשת כלי זמר ערבה למידת הדיוק של מידע זה.  לפיכך במידה וקיים ספק, מבהירה רשת כלי זמר שהמחיר הנכון הוא המחיר בסניפי הרשת בלבד. 
 5.2. תכונות, דגמים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר אחרת. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של רשת כלי זמר בע"מ, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדי רשת כלי זמר בע"מ, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי או בסניפי רשת כלי זמר בע"מ, במסמכיה הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי רשת כלי זמר בע"מ.
5.3. רשת כלי זמר בע"מ אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי רשת כלי זמר בע"מ, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל רשת כלי זמר בע"מ או מי מספקיה.
5.4. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. רשת כלי זמר בע"מ אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. רשת כלי זמר בע"מ לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.
5.5. רשת כלי זמר בע"מ אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע. 5.6. רשת כלי זמר בע"מ אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים.

 6. תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות באתר
6.1. .אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו להשתתף בפורום הגולשים, לכתוב הודעות שיופיעו בפורום הגולשים ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורום גולשים.
6.2. תנאי לשימוש בפורום הגולשים הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה. מובהר כי כל שימוש ו/או עיון בפורום הגולשים וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.
6.3. התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום.
6.4. התוכן המופיע בפורום הגולשים אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי רשת כלי זמר בע"מ, ורשת כלי זמר בע"מ אינה אחראית לנכונות, דיוק, אמינות וטיב ההודעות בפורום הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורום הגולשים.
6.5. מובהר כי רשת כלי זמר בע"מ אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורום הגולשים.
6.6. רשת כלי זמר בע"מ אינה אחראית לפגיעה בזכויות הקניין של המידע המתפרסם על ידי המשתמש.
6.7. רשת כלי זמר בע"מ אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום הגולשים.
6.8. מבלי לגרוע באמור לעיל, רשת כלי זמר בע"מ וכל נציג מטעמה תהיה רשאית לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות - בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום בפורום הגולשים, למנוע את פרסום ההודעה בפורום הגולשים ו/או להוציא מפורום הגולשים כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה לפורום הגולשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של רשת כלי זמר בע"מ בלא כל מתן הודעה מראש.
6.9. השתתפות בקבוצות הפורום של האתר כפופים לתנאים המפורטים שלהלן והסכמה להם.
6.9.1. אסור לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
6.9.2. אסור להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.
6.9.3. אסור לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או מוסרית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, אסור לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בפורום הגולשים.

 7. מודעות דרושים
7.1. הנך מוזמן לעיין במודעות הדרושים שמתפרסמות באתר מטעם רשת כלי זמר בע"מ. המודעות מוסרות מידע כללי בלבד בדבר המשרות המוצעות מעת לעת על ידי רשת כלי זמר בע"מ. כדי להתקבל לעבודה יהיה עליך לסיים בהצלחה את הליך המיון והסינון הרגיל של רשת כלי זמר בע"מ. העובדה כי פנית אל רשת כלי זמר בע"מ בעקבות הפרסום באתר לא תקנה לך יתרון כלשהו.

8. קישורים לאתרים נוספים
links) 8.1) הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
8.2. בכל הנוגע לקישורים לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי רשת כלי זמר בע"מ, רשת כלי זמר בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

 9. תנאים נוספים
9.1. בכוונת רשת כלי זמר בע"מ כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת רשת כלי זמר בע"מ להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית רשת כלי זמר בע"מ להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
9.2. רשת כלי זמר בע"מ תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, והכל בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי דינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי רשת כלי זמר בע"מ בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
9.3. רשת כלי זמר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי רשת כלי זמר בע"מ בגין שינויים במידע באתר.
9.4. רשת כלי זמר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
9.5. רשת כלי זמר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.
9.6. רשת כלי זמר בע"מ רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד רשת כלי זמר בע"מ לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
9.7. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין רשת כלי זמר בע"מ כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
9.8. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
9.9. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

 10. אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

 

© כל הזכויות שמורות לכלי זמר בע"מ .
בניית אתרים